News

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  
SIA Linearis IBC 31.08.2016 ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2016/734 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

INVESTING IN YOUR FUTURE
On August 31st, 2016, SIA Linearis IBC concluded an Agreement No SKV-L-2016/734 with Latvian Investment and Development Agency on the implementation of the project "Promotion of international competitiveness", that is cofinanced by European Regional Development Fund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  
SIA Linearis IBC 14.12.2015 ir noslēdzis līgumu Nr L-ĀTA-15-3750 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "GG Fabrika" produkcijas eksporta veicināšana Ķīnā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 
INVESTING IN YOUR FUTURE
On December 14th, 2015, SIA Linearis IBC concluded an Agreement No L-ĀTA-15-3750 with Latvian Investment and Development Agency on the implementation of the project "Export Promotion of SIA GG Fabrika production to China", that is cofinanced by European Regional Development Fund.